Transportsysteem voor zandopslag

BIA heeft voor een slibverwerkingsproject in de Haven van Antwerpen GCM in de arm genomen als partner en toeleverancier voor de staalbouw en bandtransporteurs. GCM heeft hierbij getekend voor de realisatie van het transport voor de zandopslag. Een onderdeel van dit systeem is een bandtransporteur, voorzien van een tripperkar met geïntegreerde afwerpband.
 

In de Haven van Antwerpen is in 2011 een project Amoras (zie kader) opgestart met als doelstelling de haven in de toekomst toegankelijk te blijven houden voor de steeds groter wordende schepen. Om voldoende diepgang te garanderen worden de dokken aan de Schelde continu uitgebaggerd. Het baggerslib wordt gelost in een groot, omdijkt bufferbasin langs de Blauwhoefstraat, waar het kan uitzakken. In de afgelopen productiejaren is gebleken dat het slib meer zand bevat dan oorspronkelijk was voorzien. Dit betekent dat uiteindelijk een grotere hoeveelheid slib moet worden gestort dan eigenlijk nodig is. Om de hoeveelheid zand in het ingangsmateriaal te reduceren, drong zich een grondige opschaling van de slibverwerking op. De firma BIA heeft hiertoe een compleet aangepast proces uitgedacht. Alle hardware, gaande van trommelzeven, hydrocyclonen en opstroom-kolommen tot schudzeven, is door BIA geselecteerd en aangeleverd.
 
GCM
BIA heeft voor het slibverwerkingsproces GCM in de arm genomen als partner en toeleverancier voor de staalbouw en bandtransporteurs. Tevens is aan de Gentse onderneming de montage en – in een latere fase – het onderhoud van de ontzandingsapparatuur en transportinstallaties toevertrouwd. GCM heeft de bandtransportinstallatie, inclusief een bandtransporteur met tripperkar als verrijdbaar afwerpstation, gecalculeerd in samenspraak met BIA en eindgebruiker SeReAnt. Als uitgangspunt voor het ontwerp zijn diverse parameters vastgesteld, zoals de samenstelling, de soortelijke dichtheid en de abrasiviteit van het slib, maar ook de vereiste capaciteit van de transportinstallatie. Vervolgens zijn alle componenten van de transporteurs gedefinieerd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld bandbreedte, bandtype, bandopspanning en motorvermogen, maar ook aan de trommels, draagrollen en schrapers.
 
Sterkte-analyse
Een belangrijke fase in het ontwerpproces is de sterkteanalyse van de constructie. Hierbij wordt gezocht naar de ideale verhouding ‘stiffness to weight’. Op basis van de meest recente software voor de ‘eindige elementen methode’ is een optimaal bandframe ontworpen in functie van zowel statische parameters (zoals capaciteit, personenbelasting, etc.) als dynamische parameters (zoals windlasten, tripperkar, krachten op trommels, etc.). Op dezelfde wijze is ook de draagstructuur voor de bandtransporteurs berekend, met het oog op de invloed hiervan op de civiele werken.
 
Zandopslagsysteem
Als startpunt voor het zandopslagsysteem is een 20 meter lange extractieband symmetrisch onder zes schudzeven geplaatst. Deze schudzeven – met elk een
capaciteit van 40 ton/uur – brengen het eindproduct, nat zand, op de mede in de staalbouw geïntegreerde band. Dit heeft als voordeel dat alle componenten vlot toegankelijk zijn voor onderhoud en inspectie. Bovendien blijven de onderliggende zones in het gebouw vrij toegankelijk, wat een ruimtewinst oplevert. De extractieband is robuust geconfigureerd, wat blijkt uit onder meer een minimale afstand tussen de impactrollen en de Hardox zijgeleiding over de complete lengte van de bandtransporteur. De bandbreedte (1.000 mm) is niet gebaseerd op de transportcapaciteit, maar op de kenmerken van de schudzeven.
 
Bandweging
De extractieband stort het zand over op een volgende, haaks opgestelde bandtransporteur. Deze 45 meter lange transporteur (bandbreedte 800 mm) heeft een
opvoerhoek van 12° om het hoogteverschil met de nieuwe pompenzaal te overbruggen. De transporteur is voorzien van een geijkte bandweger met een fouttolerantie van slechts 0,5%. Om deze nauwkeurigheid te kunnen behalen, is onder meer een dynamisch spanstation toegepast. Boven de pompenzaal bevindt zich een tweede overstortpunt, dat bereikbaar is via looppaden en bordessen langs de transportbanden. Dit overstortpunt geeft uit op de bandtransporteur die parallel met de kade is opgesteld.
 
Tripperkar
De 95 meter lange, horizontale transporteur (bandbreedte 800mm) langs de kade is ontwikkeld in functie van de gewenste automatische zandopslag. Het versterkte frame, in combinatie met geleidingsrail, is tevens de draagstructuur voor de tripperkar; een afwerpwagen die heen en weer langs de zandopslag rijdt. De tripperkar stort het zand op haar interne 9 meter lange afwerpband. Deze afwerpband kan dankzij een elektrisch aangedreven draaikrans over een hoek van 90° draaien, zodat het opslagterrein optimaal kan worden gevuld. Hierbij kan bovendien worden gespeeld met de bandsnelheid en daarmee de worp van het zand. Scheefloop van de afwerpband wordt voorkomen dankzij een conisch stortpunt dat meebeweegt met de draaikrans en daardoor steeds een centrale belading waarborgt. De energievoorziening van de tripperkar met geïntegreerde afwerpband vindt plaats via een afgeschermde kabelrups waardoor de installatie tevens een strakke uitstraling heeft.
 
Maintenance
Aangezien GCM dagelijks actief is in maintenance, is vanaf de ontwerpfase veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de transporteurs. Zo zijn alle stortpunten voorzien van luiken om inspecties te vereenvoudigen en schraperwissels op een zeer efficiënte manier mogelijk te maken. De tripperkar en afwerpband worden via een centraal systeem gesmeerd, zodat de voortgang van de productie nooit in het gedrang komt. Als de tripperkar in de eindpositie komt, zijn de cruciale onderdelen op eenvoudige en veilige manier bereikbaar. Alle motorreductoren en schrapers zijn zodanig gepositioneerd dat deze vanaf
platformen zijn te onderhouden.
 
Veiligheid
Zoals bij alle realisaties draagt GCM veiligheid hoog in het vaandel. Zo is voorzien in toegangscontroles op beide toegangstrappen en een kooiladder als vluchtroute. Voor verdere afschermingen is gekozen voor Mylink glasvezelversterkte kunststofroosters. Deze lichtgewicht roosters zijn in verschillende kleuren en maasafmetingen verkrijgbaar, inclusief bevestigingsklemmen. Deze panelen kunnen perfect op maat worden gemaakt, zonder de beschermingslaag of sterkte-eigenschappen te verliezen.
 
Het Amoras-project
In de haven van Antwerpen is sinds 2011 fase 1 van het Amoras-project operationeel. Amoras staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage & Applicatie van Slib). Gelegen langs de Blauwhoefstraat bevindt zich de zandafscheidingsinstallatie ZAS, die wordt geëxploiteerd door de tijdelijke handelsvennootschap THV SeReAnt.
 

Download artikel 

‹ Terug naar projecten