Onderhoud als succesfactor voor transportsystemen

18 oktober 2013

Uit een reeks projecten kan GCM uit Gent (B) aantonen dat de onderneming haar sporen in de op- en overslag heeft verdiend. Zo heeft GCM recent een 38 meter lange, zwenkbare stacker geleverd voor een slibrecycling-installatie in Antwerpen. De installatie verwerkt slib dat vrijkomt bij het uitbaggeren van de Antwerpse haven. Tot de opdracht behoorde ook een verbindende bandtransporteur tussen de bestaande systemen en de nieuwe stacker.

De capaciteit van de slibrecycling- installatie is 1.000.000 ton droge stof per jaar. De stacker heeft een maximale afstorthoogte van twaalf meter en is voorzien van een hoogtedetector voor het gestorte materiaal. Dankzij een uitgekiende storthoek worden stortho-pen gevormd met een brede basis. Wanneer de maximale hoogte is bereikt, zwenkt de stacker automatisch en wordt een volgende storthoop direct aan de vorige gestort. De stackerband en transportband zijn volledig overkapt en elk aan beide zijden voorzien van een loopbordes, ook aan de kopse kant van de banden. Hiermee is een goede en snelle bereikbaarheid verzekerd bij het onderhoud of de inspectie van de installatie.

Kettingbanden

Eerder heeft GCM bij dezelfde klant al een drietal kettingbanden geleverd met een breedte van 2600 mm en een totale lengte van 130 meter. Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, is elke kettingband voorzien van een hydrostatische aandrijving. Hiervoor is slechts een 18 kW-motor benodigd. Voorts is in totaal 1,5 kilometer aan diverse bandtransporteurs geleverd voor redundant uitgevoerde installaties. Voor dit project is een onderhoudscontract gesloten voor een periode van vijftien jaar, zodat de klant is verzekerd van een op langere termijn betrouwbare installatie. Na een aanvankelijke inzet van vijf dagen per week is de installatie, mede dankzij de uitstekende prestaties, inmiddels volcontinu in bedrijf.

Verhuur

Steeds meer klanten hebben behoefte aan tijdelijke oplossingen voor de reiniging van bepaalde machines of ruimtes en het transport van stortgoederen. Op deze trend speelt GCM in met de verhuur van mobiele bandtransporteurs en industriële stofzuigers, inclusief zuigslangen en accessoires.

Losbunkers

Een andere productgroep waarvoor de belangstelling toeneemt, mede vanwege de verscherpte milieuwetgeving, betreft losbunkers met geïntegreerde ontstoffingsinstallaties. Of het nu gaat om de turn key-levering van een nieuwe losbunker of het ombouwen van een bestaande installatie, GCM heeft voor al deze situaties oplossingen.

Losbunkers kunnen bijvoorbeeld direct lossen in bulkwagens of open vrachtwagens. Het is ook mogelijk om losbunkers verrijdbaar op te stellen boven een bandtransporteur aan de kade of aan te sluiten op een systeem van aaneengeschakelde, mobiele bandtransporteurs. Deze transporteurs kunnen worden uitgerust met glijbanden, die aanmerkelijk minder stof produceren dan transportbanden die over rollen lopen. Het is zo mogelijk om stortgoederen stofarm direct vanaf de kade in een opslaghal te lossen.

Turn key

Alle nieuwe installaties worden bij voorkeur turn key afgeleverd. De engineering, sterkteberekening en tekeningen worden door GCM in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast vertegenwoordigt GCM een aantal toeleveranciers. Hiertoe behoort Mollet Füllstandtechnik, met een volledig programma niveaumelders en overdrukbeveiligingen. Ook vertegenwoordigt GCM de stofzuigsystemen en zuig/veegwagens van Disab, alsmede het programma van Ingesoa, dat onder meer beladingsbalgen en driewegkleppen omvat.

Onderhoud

Dagelijks zijn onderhoudsmonteurs en specialisten van GCM in de weer om de geleverde installaties op een maximaal niveau van prestatie en beschikbaarheid te houden. Hiertoe behoren ook service-inspecties, inclusief rapportages, met aanvullende mogelijkheden voor staaldiktemeting en capaciteitscalculaties. Zeker niet onbelangrijk is dat GCM de grootste contractant is voor het onderhoud van de staalfabriek van Arcelor Mittal in Gent. GCM is vertrouwd met op- en overslaginstallaties voor zeer grote volumestromen, maar de onderneming is ook actief in bijvoorbeeld de recyclingsector en voedingsmiddelenindustrie.

Kostenbeheersing door onderhoud

Reeds in de engineeringfase van projecten bespreekt GCM met klanten de mogelijkheden voor een maximale kostenbeheersing. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen OPEX- en CAPEX-kosten. OPEX (Operating Expenditures) zijn de steeds terugkerende kosten bij een proces of installatie, zoals energie- en onderhoudskosten. CAPEX (Capital Expenditures) staat voor de ontwikkelings- en leveringskosten van een installatie. Regelmatig blijkt dat een focus op CAPEX na enkele jaren leidt tot een sterke stijging van OPEX. Om deze operationele kosten binnen de perken te houden, wordt aan klanten een onderhoudscontract voor een vaste periode aangeboden. Hiermee wordt bereikt dat een geringe meerprijs bij de aanschaf van de installatie een jaarlijkse besparing oplevert in operationele kosten. Bovendien neemt dan ook het aantal niet geplande stilstanden af. De ervaring is dat de totale kosten, na bijvoorbeeld vijf jaar, bij installaties die alleen op CAPEX zijn aangeschaft, regelmatig hoger uitkomen dan die waarbij is gerekend met een zo laag mogelijke OPEX.

Download artikel  ‹ Terug naar overzicht