Sproeimasten en zuigwagens voor schone werkvloer

16 juni 2014

GCM uit Gent bedient de stortgoedverwerkende industrie met een volledig pakket machines en installaties, waaronder transport- en opslagsystemen. Het programma omvat ook een scala aan mogelijkheden voor stofafzuiging en ontstoffing, zodat men opdrachtgevers volledige oplossingen kan aanbieden. Dat geldt ook als het gaat om de bestrijding van stofontwikkeling bij de buitenopslag van stuifgevoelige stortgoederen.
 

Hierbij kunnen met name sproeimasten uitkomst bieden. GCM heeft 15 jaar geleden al sproeimasten geplaatst om de stofontwikkeling bij de kolenopslag te onderdrukken. Deze sproeimasten zijn geschikt voor alle terreinen voor buitenopslag. Dit blijkt ook uit de Vlarem 2-wetgeving die sinds dit jaar in België van kracht is, waarin sproeimasten worden aanbevolen om op opslagterreinen verstuiving tegen te gaan.

 

Besturing

Bij de toepassing van sproeimasten op een opslagterrein is het allereerst nodig om de terreinindeling goed te bestuderen. Belangrijke factoren zijn de aan- en afvoerwegen op het terrein, de hoogte van de storthopen en het oppervlak van de af te dekken gebieden. Het aantal sproeimasten dient te worden bepaald, maar ook de opties voor de besturing van deze masten. De sproeimasten van GCM worden aangestuurd door een PLC die de werking permanent controleert. Een handmatige bediening kan er namelijk toe leiden dat de sproeimasten na werktijd niet aan staan, waardoor toch verstuiving optreedt. Anderzijds moet worden voorkomen dat sproeimasten onterecht aan staan, waardoor storthopen te veel worden besproeid en instabiel worden. De PLC bevindt zich op het terrein, bijvoorbeeld in een container waarin ook een weerstation is ondergebracht.

Parameters

Het water voor de sproeimasten kan worden aangevoerd vanaf een kade naar een put bij de container. In deze put bevindt zich een pomp die het water naar de collector perst. De collector is voorzien van een debietsmeting die een signaal geeft naar de PLC. In combinatie met een drukmeting kan worden gecontroleerd of kleppen, pomp en sproeikanonnen goed werken. De inzet van de sproeimasten is afhankelijk van diverse parameters. Zo kan een ondergrens worden ingesteld voor de buitentemperatuur waarbij de sproeimasten worden ingeschakeld, zodat bijvoorbeeld niet bij vorst wordt gesproeid. Ook zal op basis van een regen- en RV-sensor niet of minder worden gesproeid tijdens een regenbui of bij een hoge RV. Het is mogelijk om een tijd in te stellen waarna de cyclus na afloop van een regenbui wordt herstart. Een andere parameter is de windrichting en windsnelheid. De besturing zorgt ervoor dat sproeimasten die tegen een krachtige wind in sproeien, worden uitgeschakeld. De besturing is voorzien van de nodige alarmen voor foutmeldingen, bijvoorbeeld om de pomp te beschermen.

Hoogte

Afhankelijk van de hoogte van de storthopen worden sproeimasten geplaatst met een hoogte van 2 tot 12 meter. De 7 bar sproeikoppen kunnen rondom de mast een instelbaar gebied bestrijken tot 360 graden. De sproeikoppen van de hogere masten staan onder een hoek van 23 graden opgesteld en hebben een bereik van 60 meter. De sproeikop van een 2 meter hoge mast staat onder een hoek van 45 graden en heeft een bereik van 40 meter. Op de sproeimasten kunnen lampen worden gemonteerd, zodat ze tevens dienst doen als terreinverlichting. De sproeimasten worden geplaatst op betonnen sokkels, zodat ze niet omver kunnen worden gereden. GCM verzorgt desgewenst de volledige turn keylevering van de installatie, inclusief het ingraven van de leidingen en betonwerken.

Zuigwagen

Een ander product van GCM om in de buitenlucht een schone leef- en werkomgeving te creëren, betreft de PM10 Zuigwagen type Disa Clean. Deze zuigwagen van de Zweedse fabrikant Disab Vacuum Technology werkt totaal anders dan een conventionele veegwagen. Bij veegwagens zorgen roterende borstels ervoor dat de vervuiling naar een zuigmond wordt geveegd. De zuigkracht wordt geleverd door een ventilator. Om te voorkomen dat het borstelen van het weg- of terreinoppervlak tot stofvorming leidt, wordt gebruik gemaakt van een sproeisysteem. Het nadeel hiervan is dat dit water zich bindt aan het fijne stof en zo een slurry vormt die in het poreuze oppervlak wordt gesmeerd. De effectiviteit van de reiniging is daarom slechts van korte duur.

Vacuüminstallatie

De Disa Clean is eigenlijk een grote stofzuiger. De zuigmond bevindt zich binnen de 2500 mm brede wielbasis. Een optionele borstel wordt alleen gebruikt om vuil dat buiten de wielbasis ligt naar de zuigmond te vegen. Er wordt geen water gebruikt om stofvrij te werken en de oppervlakken worden dieper schoon gezogen dan bij een conventionele veegwagen. Dit betekent dat minder frequent kan worden gereinigd. De zuigwagen kan bovendien bij vorst worden ingezet. De watervrije werking maakt het bijvoorbeeld bij cementfabrieken mogelijk om cement droog op te zuigen, zodat het weer als product kan worden verkocht. De zuigmond onder de wagen kan worden afgesloten, zodat de Disa Clean ook geschikt is om middels een zuigslang product in te nemen, bijvoorbeeld de mors onder bandtransporteurs. Een bijkomend voordeel is dat de zuigwagen tijdens het schoonmaakproces sneller kan rijden dan een conventionele veegwagen. Ook treedt geen tijdverlies op door het innemen van water. Hierdoor kan per uur een tweemaal zo groot oppervlak worden gereinigd. Filterpatronen, die middels lucht worden gereinigd, zorgen voor een zeer lage stofemissie.

Download artikel 

‹ Terug naar overzicht