De voordelen van hoog vacuüm stofzuigsystemen

28 oktober 2014

Na het van kracht worden vorig jaar van de Vlaamse regelgeving Vlarem II (over de beperking van stofemissies bij op- en overslag van stuivende stoffen), krijgt GCM in Gent (B) vaker vragen over de toepassing van ontstoffingsinstallaties en hoog vacuüm stofzuigsystemen.
 

Bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden om de stofproblematiek snel en adequaat aan te pakken. GCM biedt hiervoor een reeks oplossingen, waarbij het uitgangspunt is om stofemissies zoveel mogelijk bij de bron te bestrijden. In opslagloodsen kan hiervoor gebruik worden gemaakt van ontstoffingsinstallaties die het zweefstof afzuigen en filteren. Zo’n aanpak zorgt er echter alleen voor dat geen stof uit de loods naar buiten treedt. De werknemers in de loods moeten dan met aanvullende maatregelen tegen stof worden beschermd. Bij buitenopslag kan men de inzet van watersproeisystemen overwegen. GCM voert hiervoor een uitgebreid programma praktijkgerichte oplossingen. Dit artikel echter richt zich op de aanpak van stof en product dat op de vloer en onder machines of transportsystemen terecht komt. Dit kan worden opgezogen met hoog vacuüm stofzuigsystemen.

 

Hoog vacuüm stofzuigsystemen

Stof en mors op bedrijfsvloeren kan uitstekend worden opgezogen, mits hiervoor de juiste stofzuigsystemen worden ingezet. In de praktijk echter blijkt dat nog veel gebruik wordt gemaakt van machines die zeer te kort schieten in termen van efficiency en gebruiksvriendelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan met de hand verrijdbare stofzuigers op wieltjes, voorzien van 50 liter emmers waarin soms zware stofsoorten (zoals cement) worden opgezogen. Vaak hebben deze machines te weinig vermogen en filtercapaciteit om het stof goed te kunnen opzuigen. De emmers moeten handmatig worden geleegd. Dit is niet alleen een zware taak, maar veroorzaakt opnieuw veel stofvorming.

Selectie

Voor de selectie van een geschikt hoog vacuüm stofzuigsysteem is het van essentieel belang om naar de toepassing te kijken en bovendien overzicht te hebben van de diverse mogelijkheden, zoals de keus tussen mobiele en stationaire hoog vacuüm stofzuigsystemen (met een vast aangelegd leidingwerk). Voordat een vermogen of onderdruk kan worden bepaald, moeten eerst heel andere vragen worden beantwoord, zoals:

• Op hoeveel punten moet tegelijkertijd kunnen worden gezogen

• Wat is de grootste aerodynamische diameter van het product dat moet worden opgezogen

• Wat is het soortelijk gewicht van het product

• Waar komt een stofzuiginstallatie te staan

• Wat is de langste afstand in het leidingsysteem

• Is sprake van een verticaal transport van het stof (omhoog vanuit een kelder of juist vanaf verdiepingsvloeren naar de begane grond)

• Wat is de gevraagde zuigcapaciteit in ton per uur

• Hoe moet het stof worden opgevangen (big-bag of container)

• Dient het opgezogen stof direct in het productieproces te worden teruggevoerd

Als de antwoorden op deze vragen bekend zijn, kan een systeemontwerp worden gemaakt. Hierbij komen nog tal van andere zaken aan de orde, zoals explosieveiligheid en de aarding van het vaste leidingwerk. Uiteindelijk resulteren deze inspanningen in de berekening van een efficiënt en betrouwbaar stofzuigsysteem. Ook als het gaat om energieverbruik kunnen opdrachtgevers prettig worden verrast. Men is vaak verbaasd dat met een relatief gering vermogen van 13 kW of 16,5 kW toch zoveel ton per uur kan worden gezogen. Een veelgehoorde opmerking van medewerkers is waarom zo’n installatie ‘niet al jaren geleden is aangeschaft’. Ook de reacties op stofzuiginstallaties die GCM verhuurt zijn positief, zoals ‘deze machine gaat niet meer terug’.

Rendement

Bestaande hoog vacuüm stofzuigsystemen die al jaren in bedrijf zijn, kunnen dankzij eenvoudige ingrepen vaak sterk worden verbeterd. Het toepassen van bijvoorbeeld een grotere diameter zuigslang kan het rendement soms met 1/3 verhogen. GCM is graag bereid om dergelijke systemen te evalueren. Stofzuigen is spelen met lucht en kracht. Het optimaliseren van een systeem is werk voor specialisten. GCM kan desgewenst een voorstel uitwerken waarin de operationele kosten voor reservedelen, regulier onderhoud en inspecties worden meegenomen. Hiermee wordt voor een vast jaarlijks bedrag een TCO (Total Cost of Ownership) over een langere tijd gegarandeerd.

Voordelen hoog vacuüm stofzuiginstallatie

Een goed werkende hoog vacuüm stofzuiginstallatie biedt als voordelen:

• Een schonere, gezondere werkomgeving

• Minder productverlies (bij terugvoeren stof in de productie)

• Tijdsbesparing/productieverhoging (handmatige schoonmaak vervalt)

• Verminderde slijtage installaties en transportsystemen

• Tevreden medewerkers

Turn-key projecten als sleutel voor succes

GCM uit Gent (B) heeft dit jaar als snelst groeiende onderneming van Oost Vlaanderen de Trend Gazelle Award gewonnen. De onderneming dankt haar succes aan de mogelijkheid om complete turn-key projecten te realiseren, met name in de bulkhandling- en recyclingsector. Daarnaast voert GCM onderhoudswerkzaamheden uit alsmede inspecties, bijvoorbeeld van ontstoffingsinstallaties. Hiertoe beschikt GCM in eigen huis over alle benodigde expertise, ook in bijvoorbeeld 3D-tekenwerk en sterkteberekeningen. Een eigen productiefaciliteit zorgt voor de nodige flexibiliteit om ook bij storingen snel en adequaat te kunnen handelen. De onderneming kan in deze branche bogen op ruim 23 jaar ervaring.

Download artikel 

‹ Terug naar overzicht