Veiligheid

GCM streeft naar uitmuntendheid inzake veiligheid en gezondheid middels de volgende principes:

 • Elk ongeval kan vermeden worden, mits de hulp van iedereen;
 • Geen enkel beroepsgebonden gezondheidsrisico is aanvaardbaar;

 • Veiligheid, gezondheid en milieu zijn prioritair naast kostprijs, kwaliteit, productiviteit en klantenservice;

 • Directie en leiding moeten instaan voor een veilige werkomgeving en taakuitvoering en de continue verbetering hiervan en zullen hiervoor ook de nodige middelen ter beschikking stellen;

 • Van ieder die voor of met ons werkt, wordt verwacht dat dit steeds op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.

Het doel van GCM is een werkomgeving zonder incidenten!

VCA

De Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) heeft tot doel om veiliger te werken en zodoende de schade door ongevallen te verminderen. Schades kunnen ontstaan in de veiligheid, de zorg voor gezondheid en/of de zorg voor het milieu. De VCA is bedoeld om de ondernemer te helpen met het opsporen van zwakke plekken in zijn bedrijfsproces om deze schades te voorkomen. Daarmee verhoogt een ondernemer de continuïteit en bespaart hij op de kosten. Bedrijven met meer dan de 35 medewerkers en/of bedrijven die optreden als hoofdaannemer dienen te voldoen aan de eisen van de VCA** - certificering. Met een VCA* of VCA** - certificaat toont men bij opdrachtgevers aan dat veiligheid en arbo-wetgeving continu aandacht krijgen binnen de bedrijfsvoering. Zowel ten aanzien van de eigen medewerkers als ten aanzien van derden.

Specifiek voor GCM omvat het VCA** - certificaat het volgende:

 1. Alle operationele verantwoordelijken zijn in het bezit van een certificaat veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA van het Veiligheidsinstituut te Antwerpen.
 2. Alle operationele werknemers beschikken individueel over een certificaat basisveiligheid, uitgereikt door het Veiligheidsinstituut te Antwerpen
 3. Alle GCM-werknemers wonen elke maand een vergadering bij, gegeven door een veiligheidsspecialist van niveau 1. Op de vergaderingen worden de te nemen veiligheidsmaatregelen op het terrein via dialogen aangeleerd en herhaald.
 4. Voor de opstart van elke werf wordt een evaluatie gemaakt van de risico's en de te nemen voorkomingsmaatregelen. Daarna worden in een toolboxmeeting, samen met de werknemers, de werkomstandigheden, restrisico's en de te nemen voorkomingsmaatregelen besproken. De veiligheidsmaatregelen worden gebundeld in een verslag en elke werknemer ondertekent dit voor akkoord en ontvangt het verslag.
 5. Alle werktuigen worden periodiek gecontroleerd door AIB Vinçotte. Defecte materialen worden direct door GCM hersteld waarna ze terug gekeurd worden.
 6. Alle werknemers kennen de procedure voor melding van gevaarlijke situaties. Dit houdt in dat de veiligheidscoördinator meteen op de hoogte wordt gebracht en ter plaatse, na evaluatie, de nodige veiligheidsmaatregelen treft.
 7. Zowel de veiligheidscoördinator als de veiligheidsingenieur waken dagelijks over de juiste toepassing van de algemene veiligheidsnormen.
   

Download VCA certificaat